Ecosysteeminnovatie

                                                                       

Als innovatief ondernemer bent u er zich van bewust dat vandaag al grenzen worden overschreden aan de draagkracht van de aarde, de mensen en de maatschappij. 

 

Vanuit deze visie stimuleert Innotek innoverend ondernemerschap met als doel dat alle bedrijvigheid die we mee helpen realiseren een positieve impact heeft op de toekomst van de wereld.

 

Deze aanpak beoogt een transitie van de bestaande economie naar een economie waarbij bewust aandacht gegeven wordt aan de effecten van innovatie en ondernemerschap op de verbindingen tussen alle stakeholders en de wereld in zijn geheel.  Dit veronderstelt dat, meer dan vroeger, bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten naar alle betrokken partijen gekeken wordt. Het ter beschikking komen van nieuwe kennis, inzichten en technologie speelt voor ons daarbij een belangrijke rol.

 

Een cross-sectorale en multi-disciplinaire aanpak is essentieel.  Deze systeemaanpak wil als resultaat hebben dat vanuit Vlaanderen sterke ecosystemen ontstaan die een duurzame troef zijn in de geglobaliseerde wereld.

 

 

 

Hoe doet Innotek dit?

Innotek organiseert in dit kader onder meer ULAB hub's, leerreizen, een driedaagse training over ecosysteeminnovatie voor ondernemers en organisaties en een sensibiliseringscampagne. Ook faciliteren we transitieprojecten samen met bedrijven en met de betrokken stakeholders en begeleiden we bedrijven bij dit proces door het aanbieden van methodieken en mensen waardoor tot concrete en toekomstgerichte resultaten gekomen wordt.

 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Toon Peeters (tp [at] innotek [dot] be, 014 570 574)