IonTech: Innovatief Bedrijfsnetwerk (IBN) in voorbereiding

Innovatief Bedrijfsnetwerk (IBN) IonTech richt zich op bedrijven die gebruik maken van technologie met een directe of indirecte link naar ioniserende straling. De ambities van dit netwerk zijn even uitgebreid als de mogelijkheden die de betrokken technologieën bieden. Het uiteindelijke streefdoel is Vlaanderen op de wereldkaart zetten als “Radiation Expert Region”.

Door Vlaamse bedrijven uit de volledige waardeketen en van verschillende toepassingsgebieden met mekaar in contact te brengen ambieert IonTech het opstarten van samenwerkingsprojecten die de competitiviteit van onze bedrijven verhogen. Daarenboven wil IonTech fungeren als spreekbuis van de sector om een openheid te creëren naar andere sectoren toe. De reeds beschikbare knowhow aanwezig binnen onze bedrijven en kennisinstellingen biedt immers een zeer ruime waaier aan opportuniteiten op zeer uiteenlopende toepassingsgebieden.
IonTech wil Vlaamse bedrijven uit de volledige waardeketen met betrekking tot stralingstechnologie met mekaar verbinden en dit over de verschillende sectoren heen.

 

Beweegredenen

De expertise aanwezig bij verschillende kennisspelers uit de Vlaamse regio geniet wereldwijde erkenning. In het zog van deze organisaties ontstonden de afgelopen jaren meerdere veelbelovende jonge bedrijven met bijzonder relevante technologieën met zeer ruime mogelijkheden. Dit naast een aantal gevestigde waarden die de afgelopen decennia uitgroeiden tot wereldspelers binnen hun eigen vakgebied.
Strenge reglementeringen en een negatieve publieke perceptie hebben ertoe geleid dat de activiteiten met betrekking tot stralingstechnologie zich historisch gezien vaak in een vrij gesloten sfeer ontwikkelden.
IonTech vindt dan ook zijn oorsprong in de overtuiging dat alle ingrediënten in onze regio aanwezig zijn om rond het thema van stralingsgerelateerde technologie een florissant ecosysteem op te bouwen. De combinatie met de mogelijkheden van andere innovatieve technologieën (IoT, Big Data, 3D-printing, Artificiële Intelligentie, …) biedt daarbij tal van extra opportuniteiten.
Een gestructureerd sterk netwerk met een specifieke focus rond dit thema is dan ook een belangrijke eerste stap om de valorisatiemogelijkheden van deze unieke Vlaamse knowhow volledig tot ontplooiing te laten komen.

 

Doelstellingen en activiteiten

De activiteiten naar de bedrijven toe wordt georganiseerd via werkgroepen die worden opgesplitst in twee delen. Enerzijds zijn er de overkoepelende thematische werkgroepen die voor alle deelnemende bedrijven van toepassing zijn. Anderzijds wordt er ook een workflow opgestart gericht op zeer specifieke toepassingsgebieden met als doel Samenwerkingen rond Innovatieve Business Opportuniteiten (SIBO) op te starten.
IonTech zorgt voor het organiseren, structureren en dissimineren van de verschillende activiteiten. Daarenboven focust IonTech zich op de gerichte uitbouw van het ecosysteem op basis van input van de leden en van de stuurgroep alsook van de inzichten en noden van de werkgroepen die in de looptijd van het project aan de oppervlakte komen.

 

“Radiation Expert Region”

Net zoals de doelstellingen zijn ook de verwachtingen op te delen in verschillende fases. Op korte termijn trachten we competitiviteitswinsten te genereren door kennisuitwisseling en samenwerkingen tussen bedrijven onderling. Op midden lange termijn dient de continue uitbreiding van het netwerk en de uitkomst van de samenwerkingsprojecten er voor te zorgen dat Vlaanderen ook naar de toekomst toe een prominente rol zal blijven spelen met het oog op de lange termijn doelstelling om Vlaanderen wereldwijd op de kaart te zetten als “Radiation Expert Region”.

 

 

Meer info of bijkomende toelichting over dit projectvoorstel kan u bekomen bij Toon Peeters, tp[at]innotek.be of 014 570 582.