Link2Innovate

 

Link2innovate is een project dat in de grensregio Vlaanderen-Nederland samenwerkingen initieert en stimuleert tussen jonge technologiebedrijven en gevestigde organisaties uit het buurland.

 

De jonge bedrijven krijgen hulp bij de ontwikkeling van hun innovatieve diensten en producten terwijl de grote organisaties nieuwe, relevante technologie leren kennen. 

Projectperiode: 01/04/2016 - 31/03/2019

 

Focusgebied

De focus ligt op slimme toepassingen van sleuteltechnologieën van de toekomst zoals micro- en nano-elektronica, fotonica, nanotechnologie, geavanceerde materialen, industriële biotechnologie of geavanceerde fabricatiesystemen en –processen.

 

Naar een snellere vermarkting

Innotek coördineert het Link2Innovate project en is tevens een van de zeven Nederlandse en Vlaamse projectpartners (starterscentra en incubatoren) die in het kader van Link2Innovate innovatieve jonge technologiebedrijven aan launching customers helpt door ze te koppelen aan grotere bedrijven. De startende ondernemingen ontvangen subsidie voor experimentele ontwikkeling van hun innovatie zoals prototyping, demonstraties of pilotontwikkeling. Daarnaast kunnen beide bedrijven beroep doen op coaching.

 

Gerealiseerde samenwerkingen

Link2Innovate ondersteunt reeds 27 jonge technologiebedrijven in hun samenwerking met een partner in het buurland. Innotek begeleidt hiervan 5 samenwerkingen voor onderstaande innovaties:

Samenwerking Spacepal - Aannemingsgroep in de wegenbouw uit Nederland

Ontwikkeling van de SewerMapper tot een gebruiksklaar demotoestel.

SpacePal is een integrator van mechanische en mechatronische 3D-scanning hardware voor niche toepassingen zoals riool- inspectie/inventarisatie. SpacePal ontpopt zich op die manier als flexibele OEM partner van aanbieders van totaal-oplossingen en service providers.

SpacePal’s 3D-scanning platformen zijn robuust, innovatief/creatief, gebruiksvriendelijk, en betaalbaar. Momenteel wordt aan de SewerMapper gewerkt, een toestel dat riool inspectieputten visueel en geometrisch scant, die data linkt aan GPS-coordinaten en zo het geheel in kaart kan brengen. Tijdens het traject wordt met een aannemingsgroep in de wegenbouw uit NL samengewerkt.

Partijen hebben besloten om een samenwerking aan te gaan voor het testen en verder ontwikkelen van de SewerMapper. SpacePal ontwikkelt de SewerMapper verder tot een gebruiksklaar demotoestel, zodat het Nederlandse partnerbedrijf de SewerMapper onder andere in een bedrijfswagen tot een zelfstandig werkende unit kan ombouwen waarmee testen kunnen worden uitgevoerd.

Nadat het testen voldoende kwaliteit zal hebben gewaarborgd, zal de unit voor demonstraties en beurzen worden ingezet ter ondersteuning van het verkoopproces. Om die doelstellingen te bereiken moet SpacePal de technologie achter de SewerMapper verder op punt zetten. Het Nederlandse partnerbedrijf aan zijn kant helpt bij deze ontwikkeling door feedback op reeël gebruik en toepassing van de SewerMapper te geven. Om daarna met het prototype potentiële klanten te bereiken zal de marketing en bouw van een ‘standalone’ unit (met behulp van het Nederlandse partnerbedrijf) volgen.

 

Acties die SpacePal gedurende het traject onderneemt om tot een succesvolle samenwerking te komen tussen 01/09/17 en 31/08/18 zijn onder andere:

- Verder ontwikkelen van de SewerMapper op architecturaal en hardwarematig vlak,

- Ontwikkelen van de benodigde besturingssoftware en user interface,

- Bouwen van werkend prototype en demotoestel,

- Testen op bestaande rioleringsputten,

- Verbeteren prototype na testen en feedback,

- Definitieve versie aanleveren aan Nederlands partnerbedrijf voor inbouw,

- Marketingstrategie met Nederlands partnerbedrijf op punt stellen.

 

Meer info: http://www.spacepal.eu/ 

Samenwerking Bepowered - Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van vermogenselektronica

Ontwikkeling van laadoplossing voor elektrische voertuigen met V2H (Vehicle to home) functionaliteit.

 

BePowered is gespecialiseerd in het integreren en aansturen van batterij-applicaties voor thuis en commerciële batterij opslag. Het heeft hiervoor eigen IoT gekoppelde omvormer management software geschreven en een aggregatieplatform ontwikkeld voor geclusterde aansturing en overwaking.

Toelichting:

De laadoplossing laat toe om lokale overschotten aan groene energie op te slaan in de batterij van een elektrische auto en terug vrij te geven op een ander tijdstip en locatie afhankelijk van de behoefte. De elektrische auto kan zo ingezet worden in het ontlasten van het distributienet (i.p.v. het belasten)

Dit project kadert in een grensoverschrijdende samenwerking met een Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van vermogenselektronica.  Dankzij deze samenwerking kunnen we een laadoplossing op de markt brengen met software aangepast aan de V2H behoeftes.

Activiteiten:

De samenwerking zal bestaan in de integratie van producten van beide partijen door BePowered tot een V2H laadunit. Concreet dient de besturingssoftware van BePowered aangepast te worden voor energiemanagement van elektrische voertuigen in plaats van huizen en wordt de geïntegreerde laadoplossing tijdens dit Link2Innovate samenwerkingstraject getest op een Nissan leaf.

Resultaat:

Op het einde van het traject moet deV2H unit in staat zijn om de auto te ontladen volgens de noden van de woning met inachtneming van de benodigde reserve van de auto voor rijden.

 

Voor meer info: https://www.bepowered.be/

Samenwerking Airobot - AlfaDrone

Ontwikkeling van de Airobot Mapper Pack 2.0, een product dat kan toegevoegd worden aan een drone om met deze op een eenvoudige manier mapping data aan te leveren.

 

Airobot ontwikkelt technologie om van drones vliegende robotten te maken voor mapping en inspectie toepassingen. Airobot maakt een volledig automatisch systeem zodat nauwkeurige data verzamelen en verwerken met drones veiliger, sneller en meer consistent kan gebeuren.

AlfaDrone is gespecialiseerd in luchtfotografie en luchtvideos. Zij zetten drones ook in voor landmetingen, het genereren van data voor een GIS (ortho foto en 3D-puntenwolk). Alfadrone heeft ook de kennis in huis voor het uitzetten van terreinen (precisie GPS) en het leveren van het eindproduct zoals een 3D terrein visualisatie met bijbehorende data en tools (ArcGIS).

“Airobot Mapper Pack 2.0”

Dit project zal bijdragen tot de ontwikkeling van de Airobot Mapper Pack, een product dat kan toegevoegd worden aan een drone om met deze op een eenvoudige manier mapping data aan te leveren. Deze Mapper Pack zal ook niet-gespecialiseerde gebruikers toe laten om een mapping vlucht te definiëren. De Pack zal de vluchtdata door geven aan de autopilot van de drone zodat steeds de juiste vlucht uitgevoerd wordt. De coördinaten van alle beelden worden met centimeter nauwkeurigheid bepaald door middel van RTK/PPK technologie. Na de vlucht kan de gebruiker alle data uploaden naar de Airobot processing server waar een 3D puntenwolk en orthomodel gegenereerd zullen worden.

Vandaag dient een drone operator paspunten aan te brengen op de grond om de resultaten met centimeter nauwkeurige positie te verkrijgen. Dit is een significante kost (tot 30%) van een opdracht. Ook het verwerken van de data is tijdrovend (ook 30% van de kost van een opdracht). Door een oplossing aan te bieden die toelaat deze paspunten te vermijden en de dataverwerking te automatiseren kan een operator zijn operationele kost significant verminderen.

 

Het doel van dit project is om de technologie die dit mogelijk maakt tijdens een echte opdracht te valideren en na te gaan of de gewenste besparingen voor de dronepiloot ook effectief gemaakt kunnen worden.

Om dit mogelijk te maken moeten volgende activiteiten uitgevoerd worden:

- Integratie van de mapping technologie op het toestel van AlfaDrone

- Implementatie van software-interface naar DJI A3 flight controller voor het doorsturen van waypoints en het opvragen van vluchtgegevens.

- Opzetten van een prototype cloud verwerking van de data

- Testen en valideren tijdens een opdracht van AlfaDrone

 

Dit project kadert in een grensoverschrijdende samenwerking met AlfaDrone. Dankzij deze samenwerking kan Airobot zijn technologie in de praktijk testen en kan AlfaDrone toegang krijgen tot technologie die zijn dienstverlening naar klanten zal verbeteren.

 

Voor meer info: http://www.airobot.eu/ 

Samenwerking Maritech - Nederlandse scheepsbouwer

Optimaliseren van een bestaande ultrasone laag-vermogen techniek voor het vermijden van bio-fouling en gerelateerde aanslag in koelers, zeekasten en scheepsromp.

 
Maritech is een Belgische technostarter die met behulp van ecologische en innoverende technieken biofilm en gerelateerde contaminaties bestrijdt.
 
Om onze doelstelling te bereiken streven wij steeds naar technieken die:
- milieuvriendelijk zijn (en eventueel gebruik van chemicaliën kunnen elimineren)
- in-situ (CIP) kunnen worden toegepast (demontage vermijden)
- kunnen worden toegepast tijdens bedrijf (dus standtijd van de installatie verhogen)
- indien mogelijk, zowel curatief als preventief zijn

 

Dit door Interreg ondersteunde project heeft als doel het optimaliseren van een bestaande ultrasone laag-vermogen techniek voor het op ecologische en betaalbare wijze bestrijden van aangroei. Specifiek gaat het hier over het vermijden van bio-fouling en gerelateerde aanslag in koelers, zeekasten en scheepsromp.
Bio-fouling is een contaminatie die ontstaat door de systematisch accumulerende biofilm en het hechten van (micro)organismen en mineralen op oppervlakken in contact met een vloeistof.
 
Het project bestaat uit een vooronderzoek met studie van de bestaande installaties op het aangeboden proefschip van het Nederlandse partnerbedrijf. Vervolgens worden enkele (nog bijstuurbare) ultrasone systemen gemonteerd tijdens de bouw op de scheepswerf. Deze installaties zullen gedurende de commerciële vaart van het schip periodiek opgevolgd en bijgestuurd worden. Parallel aan de metingen aan boord zijn er ook proeven aan de wal ter optimalisatie van het gebruikte signaal-algoritme en best bruikbare materialen (anti-fouling verven, koeler coatings).
 
 
Voor meer info: http://maritech.org/
Samenwerking Solenco Power - Nederlandse projectontwikkelaar

Proefopstelling van de Solenco Powerbox™, een energieopslagsysteem dat gebruik maakt van de waterstoftechnologie.

 

De Solenco Powerbox™, een energieopslagsysteem dat gebruik maakt van de waterstoftechnologie, is het eerste commerciële product van Solenco Power. Het bedrijf werd opgericht door Dr. Hugo Vandenborre, een internationale authoriteit op het gebied van waterstof.

De revolutionaire Solenco Powerbox™ gebruikt de overtollige elektriciteit die door zonnepanelen is geproduceerd om water te splitsen in water en zuurstof. De waterstof wordt als brandstof opgeslagen in een tank. Wanneer de zonnepanelen te weinig stroom produceren, wordt de waterstof weer naar de Solenco Powerbox™ geleid. Die zet deze brandstof om in stroom en in warmte voor de verwarming en het sanitair water. Het product is uniek omdat het niet alleen goedkoper is dan de gangbare oplossingen voor energieopslag (zoals batterijen), maar het is het enige product dat volledige onafhankelijkheid van het elektriciteits- en gasnetwerk mogelijk maakt. Eveneens is het product uitgerust met ‘internet of things’, wat o.a. compatibiliteit met smartphones toelaat en kan gebruikt worden om diagnoses te stellen alsook voor preventief onderhoud.

Samen met een Nederlandse projectontwikkelaar wil Solenco Power een proefopstelling realiseren in een regelluwe zone in Nederland. Dankzij deze grensoverschrijdende samenwerking kunnen we een geïntegreerde “woning-energievoorziening” oplossing aanbieden.

 

Voor meer info: http://www.solencopower.com/

 

Voor meer informatie over het project en de andere samenwerkingsprojecten:

Ook kan u contact opnemen met Sofie Verhaegen (sv[at]innotek[dot]be, +32 (0)14 570 537).

Met financiële steun van:

      

 

Link2Innovate is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
Meer info: www.grensregio.eu