Missie

Innotek wil bijdragen tot de creatie van bijkomende tewerkstelling.

 

Om dat te bereiken begeleidt Innotek innovatieve ideeën en projecten in nieuwe en bestaande bedrijven. Door middel van een integrale begeleidingsaanpak  - van fysieke ruimte tot actieve medewerking - creëren wij een stevige voedingsbodem om van die vernieuwende ideeën volwaardige bedrijven te maken.